Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=w-CLxLm_eG0  <<  Canal Andalucía Cocina
https://www.youtube.com/watch?v=yCvL3gIE3Po   << Aprende con Lola
https://www.youtube.com/watch?v=9DFYNw54iCQ&t=11s  << Flamenquin de lomo Carnes Criado


Flamenquín - Restaurante Madrid Sevilla - Andújar -Jaén -  Bujalance - Córdoba - Andaluz
Historia del flamenquín - 1939 - Carlos I - Flamencos - Antigua N IV
Manuel Gavilan - Antonio Penalva - ¿de dónde es el flamenquín?